>

Shows on the web  |  October 2012

Exhibition at the Krasheninnikov Library

Petropavlovsk-Kamchatsky, August 2012
Television broadcast, Vesti Kamchatka (V. Baskov)